Mineraler

Mineraler förbises ofta men de är lika viktiga som vitaminer. Kroppen behöver 60 olika mineraler. Brist på mineraler kan äventyra hela kroppens hälsa. Hårt drivna grönsaker och sjunkande mineralhalter i åkerjordarna, med upp till 75% på 40 år, medför ökade svårigheter att nå upp till erfoderliga nivåer.

Det finns tillskott med olika typer av mineraler: oorganiska mineraler (söndersmulade bergarter, som har en upptagningsförmåga i tarmen på 8-10%), chelaterade mineraler (oorganiska mineraler som har bundits till aminosyror, proteiner eller enzymer vilket ökar upptagningsförmågan med 40%) och kolloidala mineraler (mycket små partiklar förädlade genom växter med en upptagningsförmåga på 98%).

Calmag Sport

Calmag Sport | Bättre Hälsa

Kalcium och magnesium 1:1 Kalcium och magnesium användes av musklerna för avslappning. Här är det lika mängder kalcium som magnesium. Mycket bra medel för att bygga upp starka ben hos vuxna och barn....
145.00 kr

Köp nu

 
Mineraldroppar

Mineraldroppar | Holistic

Holistic Mineraldroppar 60 ml Holistic Mineraldroppar består av vatten från sjön Great Salt Lake som renats och sedan koncentrerats genom avdunstning. Holistic Mineraldroppar innehåller mer än 70...
125.00 kr

Köp nu